Creador 's equip de vendes d'iniciar el seu viatge de negocis de 2017 Després d'Any Nou Xinès vacances.

Creador 's equip d'inici del seu viatge de negocis de 2017 vacances de l'Any Nou xinès després.

20160422 玄 藏 之 路 合影 .JPG

20160423 沙丘 合影 .JPG